X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 12 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1772-5126-12, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnim objektom Zadobrovška v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 40,00 EUR (z DDV). V kolikor se bo za najem parkirnega mesta prijavilo več zainteresiranih fizičnih ali pravnih oseb, bodo vsi ponudniki pozvani na pogajanja o višini najemnine.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela objekta Povšetova 10, Ljubljana

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem dela objekta - prva delavniška hala in ločeni skladiščni prostor, v stavbi z ident. št. ID znak stavbe 1727 199, z naslovom Povšetova 10, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 93/3 katastrska občina 1727 POLJANSKO PREDMESTJE.

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 23. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 23. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 28 z ID znakom: del stavbe 1723-10011-58 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3a, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 30,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 22. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 22. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 42 z ID znakom: del stavbe 1723-10011-72 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3B, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 30,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 21. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 21. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 46 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-94 v II. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 43,35 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 3 z ID znakom: del stavbe 1723-10011-33 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 30,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 323 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2967, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 09. 2020

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči