X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 3 z ID znakom: del stavbe 1723-10011-33 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 30,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 323 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2967, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 54 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-54 v 1. kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 70,00 EUR (z DDV). V primeru najema za več kot 1 leto se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 09. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 09. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 41 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2596, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljublljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 25. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 25. 08. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah: stavbno zemljišče parc. št. 2101/128 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/128) in stavbno zemljišče parc. št. 2101/217 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/217).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 08. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 46 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-94 v II. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 60,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več se prizna 25% popust.

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 08. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 367 v 3. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2545, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več, se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 08. 2020

True

First35Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči