X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 69 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-310 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Višina mesečne najemnine je 55,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več, se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 05. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 05. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah z ID znakoma: 1490/1 in 1562/158, obe k.o. 2706 - Zelena jama. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 11. 05. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 05. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 42 z ID znakom: del stavbe 1722-8134-107, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 1722-8134 na naslovu Devinska ulica 1 v Ljubljani pod Centrom starejših Trnovo.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 04. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 04. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 50 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-1 v I. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski »Zelena jama« v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 04. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 04. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjal stanovanjsko stavbo z ID št.: 1752-680 v skupni površini 110,90 m2, na naslovu Stanežiče 39a, Ljubljana-Šentvid, ki je povezana z zemljiščem z ID oznako parcele 1752 78/3 k.o. 1752 - Stanežiče, za stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo, ID št. 1734- 1352-102, v skupni izmeri 42,80 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 36 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 04. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 04. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 358 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3431, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 30. 03. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 03. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 125 v 3. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2193, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 02. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 02. 2020

True

First39Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči