X

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 40 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3031, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 02. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 02. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 345 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2944, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 11. 02. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 02. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Menjava stanovanjske enote s pripadajočo shrambo, ID št.: 1737-314-26, v skupni površini 66,5 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Slomškova ulica 33 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe ter stanovanju pripadajoči parkirni prostor z ID št. 1737-1005-262 v izmeri 12,5 m2 v stavbi z naslovom Kotnikova ulica 12, za stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo, ID št. 2636-3381-57, v skupni izmeri 69,4 m2, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Novakova ulica 1 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 02. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 02. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 3 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-151 v II. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 29. 01. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 29. 01. 2020

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 37 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-277 v 2. kleti Kare 1, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 01. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 01. 2020

True

First40Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči