X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklentivi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 318 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3426 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Celovški dvori je 35,00 EUR (z DDV). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1.

Predmet pogodbe bo ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1 v korist imetnika stavbne pravice z naslednjo vsebino:

"Gradnja TP SAVA 2 v velikosti 459 cm x 264 cm"

Stavbna pravica se ustanavlja za dobo 5 let. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- št. 26 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-265 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Zupančičeva jama je 35,00 EUR (z DDV). 

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 22 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-22 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Polje III je 35,00 EUR z  vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 109 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-109 na lokaciji Zadobrovška ulica

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto na lokaciji Zadobrovška ulica je 35,00 EUR z vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 15 z ID znakom: del stavbe 1722-8132-15 v kleti garažne hiše, stavba 1722-8132 na Mokrški ulici 16B v Ljubljani​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto Mokrški ulici je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 11. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 11. 2022

True

First4Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči