X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 41 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2596, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljublljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za 1 leto ali več se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 25. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 25. 08. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 46 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-94 v II. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 60,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več se prizna 25% popust.

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 08. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 367 v 3. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2545, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 34,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več, se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 08. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 122 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-364, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine je 55,00 EUR (z DDV). V primeru najema za eno leto ali več kot eno leto se prizna 25% popust.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 18. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 18. 08. 2020

False

Vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je zainteresiran za nakup stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, zato vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe) k oddaji ponudb za prodajo stanovanj.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah: stavbno zemljišče parc. št. 2101/128 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/128) in stavbno zemljišče parc. št. 2101/217 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/217).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 08. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 08. 2020

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Ustanovitev stavbne pravice na nepremičninah: stavbno zemljišče parc. št. 2101/218 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/218) in stavbno zemljišče parc. št. 2101/234 k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/234).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 07. 2020 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 07. 2020

True

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči