X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Vabilo k oddaji ponudb za prodajo stanovanj

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je zainteresiran za nakup stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, zato vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe) k oddaji ponudb za prodajo stanovanj.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

št. 30/M, z ID znakom: del stavbe 1732-750-230 na terasi garažne hiše na Steletovi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokaciji Steletova ulica – streha je 20,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 05. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

št. 28 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-267 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 05. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 65 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2699 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 05. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 43 z ID znakom: del stavbe 1723-10011- 73 v garažni hiši z ID znakom: stavba 1723-10011 na naslovu Za progo 3b, Ljubljana​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 05. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 05. 2022

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-2063, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 19,0 m2 v 4. kleti (1. etaža) in posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-2064, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 13,2 m2 v 4. kleti (1. etaža), oboje v stavbi na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 05. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

- št. 322 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2968 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 3. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 3. 05. 2023

True

2Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči