X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 48 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-96 v 2. kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 30. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 03. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 139 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2272 v 3. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 03. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 28 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-267 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 24. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 24. 03. 2022

True

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Poljanska cesta 69

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-17, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 19,2 m2 in

posamezni del stavbe z ID št. 1727-503-36, ki v naravi predstavlja stanovanjsko sobo v izmeri 17,2 m2 ; 

oboje v 1. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Poljanska cesta 69 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelnimi številkami 117/4, 117/22, 117/23, 117/24 in 117/25, vse k.o. 1727 - Poljansko predmestje. 

Datum objave:

|

Javne dražbe

ROK: 14. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 03. 2022

True

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Vidovdanska cesta 1

Posamezni del stavbe z ID št. 1727-2014-10, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v skupni izmeri 63,5 m, v 2. nadstropju (mansardi) stavbe na naslovu Vidovdanska cesta 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 3477/1 k.o. 1737 - Tabor. 

Datum objave:

|

Javne dražbe

ROK: 14. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 14. 03. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 19 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-32 v kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski Zelena jama v Ljubljani. 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 03. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 03. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 34 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-34 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani

- parkirno mesto št. 110 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-376 v II. kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani

- parkirno mesto št. 131 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-131 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani

- parkirno mesto št. 133 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-308 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani

- parkirno mesto št. 42 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-290 v II. kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski Nove Poljane v Ljubljani. 

 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 02. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 02. 2022

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči