X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-3197, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 16,6 m2 v 1. kleti (4. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Ponudbena cena za nepremičnino – parkirni prostor z ID oznako 1739-6767-3197, mora biti najmanj 16.600,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 2 z ID znakom: del stavbe 1732-450-102 v pritličju garažne hiše na Steletovi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Steletova ulica« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št.100 z ID znakom: del stavbe 1770-5256- 100 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani​

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zelena jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 19. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 19. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 45 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-93 v kleti garažne hiše na Šmartinski cesti z ID znakom: stavba 2706-1028 v stanovanjski soseski »Zelena jama« v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zelena jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 13. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 33 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-33 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 34 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-34 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Polje 381« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 09. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 50 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-290 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zupančičeva jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 10. 09. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 10. 09. 2023

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči