X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 99 z ID znakom: del stavbe 1727-1054-99 v kleti garažne hiše z ID znakom: stavba 1727-1054 v soseski »Nove Poljane« v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 29. 08. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 29. 08. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 7 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-101 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 08. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 08. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 315 v 1. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3423, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

 

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 08. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 08. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 58 z ID znakom: del stavbe 2706-1028-106 v II. kleti v garažni hiši z ID znakom: stavba 2706-1028 na naslovu Šmartinska cesta, Ljubljana

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 11. 08. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 08. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta št. 193 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3201 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 25. 07. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 25. 07. 2022

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta v garažni hiši na lokaciji Celovški dvori:

  • PM št. 403 z ID znakom 1739-6767-3437
  • PM št. 402 z ID znakom 1739-6767-3436
  • PM št. 401 z ID znakom 1739-6767-3435

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje, NUSZ).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 20. 07. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 20. 07. 2022

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči