X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1.

Predmet pogodbe bo ustanovitev stavbne pravice na nepremičnini ID znak: parcela 1733 299/1 v korist imetnika stavbne pravice z naslednjo vsebino:

"Gradnja TP SAVA 2 v velikosti 459 cm x 264 cm"

Stavbna pravica se ustanavlja za dobo 5 let. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- št. 26 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-265 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Zupančičeva jama je 35,00 EUR (z DDV). 

 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 1. 01. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 1. 01. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 22 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-22 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo Polje III je 35,00 EUR z  vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 7. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 109 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-109 na lokaciji Zadobrovška ulica

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto na lokaciji Zadobrovška ulica je 35,00 EUR z vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 12. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 12. 2023

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 15 z ID znakom: del stavbe 1722-8132-15 v kleti garažne hiše, stavba 1722-8132 na Mokrški ulici 16B v Ljubljani​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto Mokrški ulici je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 28. 11. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 28. 11. 2022

True

Obvestilo o nameravani prodaji parkirnih prostorov v garaži stanovanjske soseske Celovški dvori

JSS MOL ima v lasti 188 prostih parkirnih prostorov v garaži stavbe z ID oznako 1739 – 6767 na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki jih namerava prodati. Parkirni prostori različne površine (od 11,86 m2 do 19 m2) se nahajajo v štirih kletnih etažah. Pravno stanje parkirnih prostorov je urejeno. Lastninska pravica na vseh parkirnih prostorih je v zemljiški knjigi vpisana v korist prodajalca. Parkirni prostori se prodajajo prosti vseh bremen.

Cena posameznega parkirnega prostora znaša 1.000,00 EUR / m2 površine parkirnega mesta in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Datum objave:

|

Razpolaganje s premoženjem

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

First5Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči