X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnih mest

Parkirna mesta št. 68, št. 69 in št. 70, ki se nahajajo na zunanjem parkirišču na zemljiški parceli z ID znakom: parcela 1770 770/15 ob večstanovanjski stavbi Polje 378 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 16. 12. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 16. 12. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 42 v 3. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2135, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 9. 12. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 9. 12. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

- Parkirno mesto št. 98 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-340 v 2. kleti Kare 1, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

- Parkirno mesto št. 49 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-289 v 2. kleti Kare 1, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 5. 12. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 5. 12. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 114 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-145 v 1. kleti Kare 1, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 11. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 11. 2019

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

Parkirno mesto št. 105 v 2. kleti z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2680, ki se nahaja v garažni hiši pod stanovanjsko poslovnimi objekti Celovški dvori na Rakuševi ulici 4-36 v Ljubljani.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 4. 11. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 4. 11. 2019

True

First46Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči