X

Urbanistični arhitekturni natečaji

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja arhitekturno urbanistične natečaje za izbiro strokovno najprimernješih rešitev za gradnjo.

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

JSS MOL načrtuje v Ljubljani, ob Flajšmanovi in Kavčičevi ulici, izgradnjo nove stanovanjske soseske. Predvidenih je okvirno 94 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture. Velikost natečajnega območja je približno 10.000 m². Predvidena skupna bruto etažna površina objektov nad nivojem terena znaša do 7.796 m². Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistično-arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za načrtovano novo stanovanjsko sosesko.

Datum objave:

|

Urbanistični natečaji

ROK: 30. 05. 2019 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 30. 05. 2019

True

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči