X

Obročno plačilo dolga

Prošnja za obročno plačilo dolga.

  • S poslano vlogo izjavljam, da sem seznanjen, da v primeru neplačila dveh tekočih najemnin ali dveh obrokov zapadejo vsi obroki v plačilo takoj, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti plačila mesečne najemnine. JSS MOL bo v primeru neplačila sprožil vse postopke za izterjavo dolga oz. vložil tožbo na odpoved najemne pogodbe.


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči