X

Preveritev socialnega stanja

Prošnja za ponovno preveritev socialnega stanja gospodinjstva

  • Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.

    1. Priloge/dokazila, ki se navezujejo na spremembo socialnega stanja, po izdani odločbi o tržni najemnini;
    2. Upravna taksa v višini 22,60 EUR po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) - taksa se lahko plača s plačilnim nalogom na račun št. 01261-4610309121, referenca 11 75604-7111002-letnica tekočega leta - Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na to vlogo, elektronskim plačilom ali s plačilno kartico v glavni pisarni JSS MOL).

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči