X

Podrobnosti projekta

JSS MOL nove stanovanjske enote zagotavlja tudi z razvojem in izvedbo lastnih projektov (energetske sanacije, rekonstrukcije, novogradnje).

Novi Center (OPPN)

V teku

Galerija

Predvideno leto izgradnje: 2027

Predvideno št. stanovanjskih enot: 361


Opis projekta

 

Na območju OPPN 139 Novi Center ob Povšetovi ulici načrtujemo izgradnjo nove stanovanjske soseske s 360 neprofitnimi najemnimi stanovanjskimi enotami, s podzemno garažo ter zunanjo prometno in komunalno infrastrukturo. V delu pritličij ob Povšetovi ulici je predviden ne-stanovanjski program, po vzorih iz tujine pa bo v območje umeščen urbani zbirni center JP VO-KA Snaga s spremljevalnimi dejavnostmi. Na javnem urbanistično-arhitekturnem natečaju sta bila izbrana strokovno najprimernejša zasnova ureditve območja in izdelovalec projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko.

Postopek izdelave in sprejema OPPN 139: Novi Center (izdelovalec Protim Ržišnik Perc) je bil oktobra 2023 zaključen s potrditvijo dopolnjenega predloga OPPN na seji Mestnega sveta. OPPN je začel veljati konec meseca oktobra 2023. Projektanti (Arhitekti Guzič Trplan) izdelujejo projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, vzporedno pa potekajo priprave lokacije na gradnjo nove stanovanjske soseske in zbirnega centra odpadkov.

Več o natečaju

Lokacija projekta


Več o projektu (pdf)


Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči