X

Javna naročila

JSS MOL v skladu s predpisi objavlja javne razpise za naročilo storitev, blaga ali gradenj po postopku oddaje javnega naročila.

Izbira izvajalca gradnje stanovanjske soseske Litijska – Pesarska

ROK: 16. 05. 2024 do 10:00 ure

ZAKLJUČEN: 16. 05. 2024

False

Datum objave:


- Rok za oddajo ponudb: 16.5.2024 do 10.00 ure na Portalu E-JN

- Odpiranje ponudb: 16.5.2024 ob 11.00 uri na Portalu E-JN   

- Rok za vprašanja: 8.5.2024 do 10.00 ure na Portal javnih naročil

- Povezava do prilog: https://mol.sharefile.eu/public/share/web-s64356ded7683411a98215d91b258fc5d

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001840/2024-EUe16/01

 

Datum objave: 19.4.2024

OBVESTILO PONUDNIKOM

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil in portal TED posredoval korigirane popise del, katere ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Korigirane popise del je naročnik dne 19.4.2024 objavil tudi na spletni strani www.jssmol.si

Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del z dne 19.4.2024, bodo izločene.

Povezava do popisov del priložen excel

POPRAVKI POPISOV DEL – opis popravkov:

-v zavihku VIII (zidarska dela (podzemni del)) je dodana postavka 27.

 

Datum objave: 11.4.2024

OBVESTILO PONUDNIKOM

Naročnik je v objavo na Portal javnih naročil in portal TED posredoval korigirane popise del, katere ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Korigirane popise del je naročnik dne 11.4.2024 objavil tudi na spletni strani www.jssmol.si. Ponudbe, katerim ne bodo priloženi popisi del z dne 11.4.2024, bodo izločene.

Povezava do popisov del priložen excel

 

POPRAVKI POPISOV DEL – opis popravkov:

- v zavihku II.D (stavbno pohištvo) sta bili vsebinsko in količinsko korigirani postavki 42 in 43,

- v zavihku II.J (razna dela) je bila pri postavki 15 dodana vrstica (vezana na skupni prostor soseske), posledično je bila korigirana skupna količina pri tej postavki,

- v zavihku »skupna rekapitulacija GOI«  je bila dodana postavka III.b (elektro napeljave in oprema-zunanja ureditev) ter urejena povezava obstoječega zavihka »ei_zunanja ureditev_rekapitulacija) v skupno rekapitulacijo,

- v zavihkih »ločeni prostor za smeti«, »hortikultura« ter »protipožarni sistem(2)« (zavihek v sklopu elektro instalacij/nadzemni del) so bile pri nekaterih celicah korigirane povezave v skupno rekapitulacijo.

 

 


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči