X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Brankova ulica 1

ROK: 7. 10. 2022 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 7. 10. 2022

True

Datum objave:

Posamezni del stavbe z ID št. 2636-2658-1, ki v naravi predstavlja stanovanjsko enoto v kleti s pripadajočo kletno shrambo v skupni izmeri 40,2 m2, v stavbi na naslovu Brankova ulica 1 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem s parcelno številko 1193/2 k.o. 2636 - Bežigrad. 


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si. 

Dražitelji morajo do vključno dne 7. 10. 2022 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 11. 10. 2022 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi v. 3. nadstropju ob 9.00 uri.


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Galerija

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči