X

Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana

ROK: 6. 11. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 11. 2023

True

Datum objave:

OPIS PREDMETA JAVNE DRAŽBE:

- poslovni prostor ID številka: 1722-8944-2, v izmeri 100,3 m2 , v 1. etaži (pritličje) na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana, ki je povezana z zemljiščem s parcelno št. 920/43 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih stavbe.

- poslovni prostor ID številka: 1722-8944-3, v izmeri 94,4 m2 , v 1. etaži (pritličje) na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana, ki je povezana z zemljiščem s parcelno št. 920/43 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih stavbe.


Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si. 

Dražitelji morajo do vključno dne 6. 11. 2023 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 

Javna dražba se bo vršila dne 8. 11. 2023 na sedežu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi št. 311 (3. nadstropje), ob 9.00 uri za poslovni prostor z ID št. 1722-8944-2 in ob 9.30 uri za poslovni prostor z ID št. 1722-8944-3. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.


Priloge v razpisu (dokumenti, slike)


Galerija

Nazaj

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči