X

Razpolaganje s premoženjem

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja s premoženjem v lasti JSS MOL.

Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MOL ter z nepremičnim premoženjem v lasti MOL v primerih, ko je JSS MOL upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 130 z ID znakom: del stavbe 1772-5126-130  na lokaciji Zadobrovška 10C.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto lokaciji Zadobrovška 10C  je 35,00 EUR z DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 06. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 06. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 30  na naslovu Cesta v Gorice 29, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto na lokaciji Cesta v Gorice je 20,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 06. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 06. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 1770-5256-82  v  kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »POLJE III« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 8. 06. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 8. 06. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- št. 354 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3388 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 26. 05. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 26. 05. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirnega mesta št. 329 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2081 v 4. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 05. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 05. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- najem naslednjega parkirnega mesta št. 27 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-266 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Zupančičeva jama« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 24. 04. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 24. 04. 2024

True

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- najem parkirnega mesta št. 4 z ID znakom: del stavbe 1723-10011-34 na naslovu Za progo 3b, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto v podzemni garaži Za progo 3, 3A in 3B v Ljubljani je 35,00 EUR z vključenim DDV. 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 24. 04. 2024 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 24. 04. 2024

True

First3Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči