X

Iskalnik po objavah in razpisih

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

- parkirno mesto št. 139 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-2971 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana​.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 15. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 15. 10. 2023

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

parkirno mesto št. 75 z ID znakom: del stavbe 1739-6767- 3129 v 1. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Celovški dvori« je 35,00 EUR z vključenim DDV. Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje).

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta: 

parkirno mesto št. 32 z ID znakom: del stavbe 1770-5256-32 v kleti garažne hiše, stavba 1770-5256 v stanovanjski soseski Polje III v Ljubljani.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto za lokacijo »Polje III« je 35,00 EUR z vključenim DDV.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

False

20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva leta 2024, predvsem pa v letih 2025 in 2026. Predmet razpisa je približno 200 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Sprejem vlog od 22.9.2023 do vključno 23.10.2023

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 23. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 23. 10. 2023

False

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1725-523-43, ki v naravi predstavlja klet v izmeri 4,1 m2 v stavbi na naslovu Wolfova 8, Ljubljana. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Ponudbena cena za nepremičnino – klet z ID oznako 1725-523-43 mora biti najmanj 5.000,00 EUR in ne vključuje davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 12. 10. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 12. 10. 2023

False

Informacija - 20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo 20. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavljen predvidoma 22. 9. 2023 na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada (JSS MOL) in Mestne občine Ljubljana (MOL).

Z objavo razpisa bodo na razpolago tudi obrazec vloge z navodili za izpolnjevanje vloge z vsemi potrebnimi informacijami glede kandidiranja na razpisu.

Datum objave:

|

Objave

ROK: do ure

ZAKLJUČEN:

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči