X

Iskalnik po objavah in razpisih

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

-št. 322 z ID znakom: del stavbe 1739-6767-3421 v 2. kleti garažne hiše na Rakuševi ulici, Ljubljana.

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 13. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 13. 04. 2023

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem naslednjih parkirnih mest

- št. 109 z ID Znakom: del stavbe 2636-7797-351 v 2.kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID Znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice), 

- št. 70 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-311 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID Znakom: stavba 2636-7797 v soseski Zupančičeva jama v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice). 

Izhodiščna višina mesečne najemnine za posamezno parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV)

Datum objave:

|

Namere

ROK: 11. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 04. 2023

False

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta

JSS MOL objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem parkirnega mesta:

- parkirno mesto št. 27 z ID znakom: del stavbe 2636-7797-266 v 2. kleti Kare 2, ki se nahaja v garažni hiši z ID znakom: stavba 2636-7797 v soseski »Zupančičeva jama« v Ljubljani (uvoz z Neubergerjeve ulice).

Izhodiščna višina mesečne najemnine za parkirno mesto je 35,00 EUR (z DDV). Poleg najemnine bo najemnik zavezan plačevati tudi ostale stroške (npr. stroške vezane na uporabo in obratovanje). 

Datum objave:

|

Namere

ROK: 6. 04. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 6. 04. 2023

False

O B V E S T I L O prosilcem 3. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim

JSS MOL obvešča prosilce, ki so se uvrstili na sezname prosilcev in ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, da bo žreb dne 16. 3. 2023 ob 9. uri, v veliki dvorani Mestne hiše Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

Žreb bo javen. Izveden bo prenos poteka žrebanja, preko povezave, ki bo objavljena na dan poteka žrebanja.

Povezava do prenosa žrebanja:

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/javno-zrebanje-stanovanj-za-mlade-2/

 

Datum objave:

|

Razpisi

ROK: 16. 03. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 16. 03. 2023

True

Namera za prodajo nepremičnine po metodi neposredne pogodbe

Posamezni del stavbe z ID oznako 1739-6767-1777, ki v naravi predstavlja parkirni prostor v izmeri 13,8 m2 v 4. kleti (1. etaža) stavbe na naslovu Rakuševa ulica 4 do 36 v Ljubljani, ki je povezana z zemljiščem parc. št. 2207/7, 2207/4, 2207/6, 2207/5, 2207/3 in 2207/8, vse k.o. 1739 – Zgornja Šiška, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih predmetne stavbe.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno.

Datum objave:

|

Namere

ROK: 27. 03. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 27. 03. 2023

False

Enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana vse zainteresirane obvešča o objavi javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za projekt Večstanovanjsko stavbo Resljeva.

Natečajna dokumentacija je dostopna na povezavi: https://zaps.si/natecaji/vecstanovanjska-stavba-resljeva/.

 

Datum objave:

|

Urbanistični natečaji

ROK: 11. 05. 2023 do 23:59 ure

ZAKLJUČEN: 11. 05. 2023

False

13Last

Potrebujete pomoč?

Ker so številna vaša vprašanja, ki nam jih zastavljate, enaka ali podobna, vas vabimo, da si ogledate seznam najpogosteje zastavljenih vprašanj in odgovorov. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. V kolikor odgovora ne najdete, nas lahko kontaktirate ali nam pošljete vprašanje preko e-obrazca.


Ogled vseh tem pomoči